3 TIPS om de PERFORMANCE ONTWIKKELING van je TEAM te “FREEZEN”

Doelgericht verbeteren maar hoe dan? Lees snel verder!

Het Freezen van ontwikkeling?

Performance Ontwikkeling LogoOp weg naar dat ene “Top” doel! Als trainer/coach is het waarschijnlijk je doel om je spelidee (Gaming Model) te laten landen binnen je team?

Om er zo voor te zorgen dat elk individu binnen je team gaat begrijpen waarom je iets wilt en vooral hoe dat iets (je doel) te bereiken is.

Klinkt mooi toch? Maar hoe dan?

Deze blog neemt je mee in enkele essentiële aandachtspunten om je doel te “Freezen”. 

Grote kans dat jij regelmatig bezig bent met het antwoord op de vraag: Hoe kan ik mijn team of een individueel talent het volgende ontwikkelstap(je) laten maken. Als onderdeel van je ambitie als trainer/coach. Om zelf beter te worden maar ook je team hierin mee te laten groeien. Denk dan is actief na over de “Freeze”. Een manier om te bepalen waar je nu staat en wat er nog bij kan. 

Voor een korte toelichting op het Freezen nemen we het implementeren van Tactische Periodisering als voorbeeld. Stel je bent fan van de methodiek en wilt hiermee verder.

Hoe krijg je je omgeving zover?  Je technische staf, je spelers, je leiders of zelfs bij kleinere verenigingen gewoon je vaste aanspreekpunt of sparringpartner. Ongeacht of je in het groot werkt of zoals veel trainers in het klein.

Freeze je TeamOntwikkeleing PerformanceOntwikkeling.nl

3 TIPS om te FREEZEN! (voor jou als trainer/coach)

1. PITCH je IDEE!    (voor acceptatie)

Inleiding

Je hebt een idee en wilt dat implementeren bij je team of een individuele speler. Bijvoorbeeld het idee om Tactische Periodisering nu zelf te toe te passen. Wellicht pas je Tactische Periodisering al toe en wil je deze methode door ontwikkelen naar de “next level”? In onze vorige blogs las je er al wat meer over dus wellicht ben jij nu zover dat je de volgende veranderstap wilt zetten?

Een veranderstap die voor actie maar ook (tegen) reactie kan gaan zorgen bij je team of de individuele sporter.

Trainen we nu nog niet goed genoeg dan? We werken toch al aan onze tactiek? Dat het bij die toptrainers werkt wil nog niet zeggen dat het bij ons ook werkt? Zomaar enkele reacties die je kunt verwachten.

Gelukkig weet jij daar als trainer coach al het nodige van. Waarvan? Dat bij het uitleggen van jou manier van werken er altijd enthousiastelingen zijn, maar ook kritische aanhoorders. Ongeacht wat het onderwerp is.

Vanuit onze performance ontwikkel mindset is dit top! Zowel voor de kritische volgers als voor fans van je idee. Hierbij is de vraag waarom dat zo mooi is. Daarover later in een volgende blog meer…….

Vraag nu aan jou is?

Ben je in staat om in na het lezen van onze eerdere blogs en wat zelfstudie een team of speler die nog van niets weet in 1-3 minuten te overtuigen? Van de toegevoegde waarde van Tactische Periodisering? Door een korte Pitch waarin zowel de waarde voor jou als de waarde voor de speler duidelijk wordt?

Dat is waar een pitch over gaat! Je idee zo kort en bondig overbrengen dat iedereen begrijpt waarom we HET moeten doen!

2. FREEZE STAP 1!    (voor structuur)

Inleiding

Je hebt in stap 1 een fantastische Pitch gedaan over je idee. De reacties zijn super. Iemand vraagt aan je hoe nu verder trainer? Dit is het moment om aan de Freeze te denken. Het bewust bevriezen van je pitch. De Freeze is het effectief afbakenen van de (huidige) mogelijkheden van je team of individuele speler. Hier en nu in het heden. Wetend dat je eerst je idee wilt verwerken in de Morpho Cyclus (weekplanning Tactische Periodisering) voor b.v. de komende 3 maanden.

Het mooiste is dat je de Freeze kunt afbakenen met duidelijk formuleren van de doelen je na deze 3 maanden bereikt denkt te hebben. De doelen bereikt als trainer…… maar ook wat je bereikt denkt te hebben vanuit het oogpunt van de speler.

Doelen voor jou als trainer en speler

Wanneer we het voorbeeld van Tactische Periodisering en de komende 3 maanden nemen kun je denken aan de volgende doelen:

Als trainer/coach wil ik in 3 maanden minimaal:

  • De voordelen van deze methode laten landen bij mijn technische staf/aanspreekpunt!
  • Het Gaming Model verder uitwerken op 3 niveaus van specifiteit!
  • De Morpho Cyclus voor 50% toepassen als aanvulling op mijn huidige werkwijze!
  • Data verzamelen en presenteren over de effecten van Tactische Periodisering! (Fitheid/brains effectiveness)

Als trainer/coach wil ik (door de ogen van een speler) in 3 maanden minimaal:

  • Dat de spelers aan mij kunnen uitleggen wat het voordeel is van Taktische Periodisering!
  • Dat de spelers hun fysieke ontwikkeling zelfstandig kunnen volgen en progressie zien (data) in hun ontwikkeling!
  • Dat de spelers actief meedenken in het nut en toepasbaarheid van de oefenvormen!

Bovenstaand zijn enkele voorbeelden.

Je Pitch en Freeze combineren met dit soort doelen zorgt ervoor dat het voor jou als trainer maar ook voor de spelers overzichtelijk blijft.

Mocht je nu denken ja maar ik zat eigenlijk op en ander spoor dan is dit het moment om eens en korte checklist te maken van je eigen lijst. B.v. 3 punten door de bril van jou als trainer en 3 door de bril van degene die je traint/coached.

Probeer het gerust uit!

Expert Tip: achtergrond bij deze aanpak is dat trainers maar vooral ook spelers tegenwoordig al een flinke informatie overload hebben. Teveel (soms zelfs 7×24) online zijn en dan ook nog iets willen of “moeten” aanleren? Dat kan best lastig zijn…… Door al vanaf het begin de waarde van je idee te laten zien en onderdeel van hun “denkpatroon” te maken kun je aan de slag. Deze manier van werken (het laten landen van een expertise) is een 1e basis stap naar het vereiste level/jouw meetlat wat je voor ogen hebt.

3. TEAM/SPELER gaat FREEZE 1 kan PITCHEN aan JOU als trainer/coach!    (voor snelheid)

Inleiding

Je kunt als trainer/coach heel veel uitleggen en instrueren. Maar ook dat heeft zijn grenzen. Hoe kun je daar effectief mee omgaan? Zorg er als laatste van de 3 stappen voor dat: je Team/Speler Freeze 1 kan uitleggen.

Onderdeel van Taktische Periodisering is dat spelers zelf gaan nadenken over de oefenvormen en hun vooruitgang. Essentieel in dat nadenken is dat ze begrijpen waarom dit belangrijk is. En wat het hun oplevert. Vooral dat laatste is van belang. Alleen dat gaan ze niet direct ervaren. En als ze dat niet ervaren kunnen ze het ook (nog) niet aan je uitleggen als Trainer/Coach.

Mogelijk is er zelfs een (tijdelijke) terugslag omdat de lat door jou ambities hoger ligt of voor sommige spelers zelfs te hoog.

Daar is op zich niks mis me. Als ze in algemene zin maar begrijpen wat de methode inhoud. Niet door “jaja” te knikken als jij weer eens enthousiast verteld over je methode. Maar door het hun aan jou te laten vertellen.

Hoe bedoel ik dat? Door ervoor te zorgen dat ze jou Pitch vanuit stap 1 vertalen naar het hier en nu. Wat betekent dit verhaal nu voor hun. Zij maken er hun vertaling van. Kunnen jullie het nog volgen?

Doordat ze de methode aan jou kunnen gaan uitleggen kunnen ze ook actief gaan medenken in waar ze tegen aanlopen of waar ze mogelijk (extra) uitdagingen zien in de oefenvormen.

Heb jij weleens meegemaakt bij een club dat een speler zich de 1e maanden niet liet horen en pas later “los” kwam? Opeens je verlengstuk in het team bleek te zijn?

Door ervoor te zorgen dat spelers het aan jou kunnen uitleggen stimuleer je hun ontwikkeling en krijg jij (soms zwart/wit) de feedback die je wilt. Hoe meer feedback hoe sneller je door kunt naar de volgende Freeze.

Expert TIP: Veel tijd gaat zitten in het instrueren van je team of het individuele talent. Deze tijd is essentieel en zorgt voor een gemeenschappelijke mindset. Als trainer weet je dat de mindset bij je spelers essentieel is om vooruitgang te boeken. Het ontwikkelen van een groei mindset (zie afbeelding 1) is geen doel op zich maar een middel om jou doelen (Pitch/Freeze) te versnellen en transparant te maken.

Growth-v-Fixed-PerformanceOntwikkeling.nl

Afbeelding 1: Mindset ontwikkeling als (hulp) middel om je Performance te Ontwikkelen?

Tot slot

Enkele antwoorden op de vraag waarom het Freezen van de performance ontwikkeling van je team (vanuit je rol als trainer/coach) zo belangrijk is. Samengevat een 1e 3 stappenplan. Probeer het gerust uit in je eigen situatie.

Met speciale aandacht voor enkele tips hoe je als trainer de waarde van Freeze 1 concreet maakt als je bijvoorbeeld gaat Taktisch Periodiseren (door de ogen van een speler gezien)

Hebben we tot slot nog een vraag voor jou … kan deze aanpak voor jou iets betekenen of wil je er meer van weten? Schrijf je gerust in voor de komende Thema Blogs of volg ons op Twitter.

Veel verbeterplezier!

Team Performance Ontwikkeling

 In succesvolle teams kan elke speler jouw (spel) idee uitleggen aan de groep!

Bericht delen met een ander?

Gebruik dan eventueel deze knop!