Hoe voorkom je als TRAINER dat je minder gaat PRESTEREN met je TEAM?
Door jezelf continu door te ontwikkelen (+handige checklist)

Doelgericht verbeteren maar hoe dan? Lees snel verder!

Hoe voorkom je dat je als team minder gaat presteren?

MINDER PRESTEREN? Wie wil dat als Trainer? Lees ik het nou goed? Geen enkele Trainer wil dat toch! Dat zijn resultaten minder worden! 

Toch komt dit regelmatig voor. Dat hij alle energie in de trainingen legt maar er niks voor terug ziet!  Dat is wat elke trainer juist wil VOORKOMEN!

Maar hoe dan? Hoe kun je nou voorkomen dat je doelgericht verbetert in plaats van dat het minder wordt? PerformanceOntwikkeling.nl komt met een aantal tips over continu doorgroeien. Door gebruik te maken van een handige checklist.

Deze CHECKLIST hebben we Level 0: De Warming Up genoemd. Warming Up wat staat voor jou begin van doorgroei naar je next level! Dat wil toch elke trainer/coach.

Lees snel verder!

PerformanceOntwikkeling.nl | Checklist Level 0 Warming UP

Wat is “Level 0: De Warming UP”

Perfomance Ontwikkeling gaat over het doelgericht verbeteren in kleine stapjes!

Welke stappen moet je nu (minimaal) maken om beter te worden?  Om met je team of organisatie te kunnen doorgroeien naar de next level? Zonder daarbij als Trainer/Coach te verslappen?

Want dat wil jij toch juist voorkomen!? Herkenbaar?

Zo ja dan hebben we een handig en gratis hulpmiddel voor je. De warming UP checklist. Geschikt voor beginners en gevorderden.

 

Hoe gebruik je de checklist als je beter wilt worden in Tactische Periodisering?

De checklist bevat 10 concrete stappen. Elk van die stappen heeft een reden. Bij diverse ontwikkeltrajecten hebben we deze checklist onze 4PO methode met plezier ingezet. Alle stappen zijn in de vraag vorm. Zodat jij actief op zoek kunt naar de antwoorden! Een goed hulpmiddel dus.

Hoe daarmee aan de slag? De belangrijkste vraag die je misschien hebt is: aan welke onderwerpen je moet denken om er ook echt mee te gaan starten dus? Heb je een praktijkvoorbeeld?

Voorbeeld: Het doorontwikkelen binnen Tactische Periodisering?

We hebben een voorbeeld wat gaat over Tactische Periodisering kort uitgewerkt in een case. Het voorbeeld gaat over het je verder verbeteren in de expertise Tactische Periodisering.

Je kan het uiteraard ook voor je eigen voorbeeld gebruiken. Je eigen ambitie die je hebt doorvertaald in een next level doel. Kijk gerust wat je handig vind.

Stap1: Welke expertise?

Waarin wil je beter worden is de vraag. In welke expertise. Dit moet je goed duidelijk hebben. Bv je wilt beter worden in: toepassen van Tactische Periodisering.

Stap 2: Welke next level?

Waarin binnen de expertise die je net gekozen hebt wil je beter worden? Dus je kunt denken aan Tactische Periodisering en dan met name in: het meer varieren in je Morpho weekcyclus

Stap 3: Welke trekker?

Ga je dit alleen doen of heb je iemand nodig die dit voor jou gaat doen. Je assistent, een specialist binnen je club of b.v. een expert van buiten je club. Wie gaat dit onderwerp leiden? Wie wordt dus de “inhoudelijke” trekker van dit onderwerp.

Stap 4: Welke overleg?

Hoe pak je dit aan? Je wilt inhoudelijk afstemmen over de morpho. Je zult dit dan moeten organiseren. Klinkt simpel maar vaak wordt vergeten om dit goed weg te zetten in de agenda. Wanneer overleg je met wie over dit onderwerp. Ga je met iemand hiermee om tafel frequent. Kortom plan je een afspraak in waarin je elkaar ontmoet of zoek je op een andere manier contact. Via mail, teams, of.. In de volgende stap denk je na over met wie je dit gaat doen. Dan is het handig dat je vooraf dus hebt bedacht hoe je dit gaat doen, want dat zullen die experts ook direct willen weten.

Stap 5: Welke experts?

Stel je wilt het wat groter en serieuzer aanpakken. Of omdat je een relatief complexe next challenge hebt gekozen of omdat je het gewoon fijn vindt om te sparren met experts voordat je er zelf richting aan geeft. Bepaal in deze stap vooral het met wie!

Stap 6: Welke nivo’s?

Nu heb je experts op het oog maar hebben die ook het juiste nivo? Iedereen kan zich expert noemen natuurlijk. Maar als je je wilt ontwikkelen in dit geval in Tactische Periodisering binnen je morho cyclus dan moet je echt op zoek naar iemand die daar verstand van heeft vanuit de praktijk. Dus als je al een naam had bij stap 5 over een expert dan is het handig om ook na te denken of dit de juiste persoon is op het juiste moment. Misschien weet je er al veel meer over en helpt dit je niet verder. Tip: dus kijk goed naar het nivo van de “expert” voordat je aan de slag gaat of vervang deze naam/expert door een ander persoon

Stap 7: Welke boodschap?

Je gaat je ontwikkelen. Hebt de juiste experts op het oog. Maar moet dat nog uitleggen binnen je club. Hoe ga je dat doen? Wat is de relatie tussen jou ontwikkeling en die van je team of club. En kun je dat eenvoudig uitleggen. Kortom communicatie dus. Over communicatie zijn veel boeken geschreven. Onze tip: doe het vooral op je eigen manier. Maar zorg er wel voor dat je het doet op een manier die overkomt. Bij je doelgroep. Je team, je staf, je club of wie of wat dan ook.

Stap 8: Welke vastlegging?

Je wilde in stap 7 een boodschap overbrengen toch? Hoe je dat wilt doen is erg belangrijk. Als je wilt varieren binnen de morpho cyclus wil je met de juiste expertise aan tafel ook een vastlegging maken die duidelijk en met iedereen te delen is. Hoe vaak komt het niet voor dat als een trainer naar een andere club gaat er niets is vastgelegd en deze trainer dus al zijn kennis meeneemt. Dan begint de club weer van vooraf aan toch? Tip: kies voor een presentatie in powerpoint, een kort filmpje of een plat document in word. Als het maar duidelijk is. En ergens binnen de club bewaard kan worden!

Stap 9: Welk budget?

Experts aan tafel krijgen, een cursus volgen, tijd besteden door jou en anderen. Alles kost tijd en meestal geld. Denk vooral na over hoeveel tijd en geld het je kan en mag kosten. Liefst vooraf dat helpt.

Stap 10: Welke clubvisie?

Je gaat als Trainer/Coach naar de next level. Verdiepen in de Morpho. Supertof natuurlijk. Dan is de vraag doe je het volledig voor jezelf of is er een relatie met het DNA of visie van de club of vereniging waar je (vrijwillig) voor werkt. Onderzoek dat in deze warming up fase vooraf. Dat voorkomt dat het alleen jouw feestje richting next level is. Het is mooier dat de club er ook van meegenieten en wellicht andere trainers binnen de club. Dat het niet alleen past in jou idee over de next level maar dat het ook past in de next level van je club als vereniging als geheel.

Waarom een checklist gebruiken en niet ALLES uit het hoofd?

Natuurlijk kun je ook verbeteren zonder een checklist. De kennis zit al tussen je oren en je past het regelmatig toe!?

Een checklist vervangt dan ook niet al jou kennis maar is een handig hulpmiddel. Voor jezelf om te beoordelen of je onderwerpen hebt gemist.

Of juist als extra informatiebron die je kunt gebruiken in de praktijk. Allemaal prima natuurlijk.

Wat wij zien in de dagelijkse (verbeter) praktijk dat een checklist helpt om:

  1. Voor jou het overzicht te behouden over de belangrijkste activiteiten tijdens de warming up!
  2. Helpt om aan teamleden, andere expert of bestuurders uit te leggen wat de belangrijkste stappen zijn waarmee jij maar ook zij (!) rekening mee moeten houden!
  3. Helpt om niet alles uit je hoofd hoeft te hoeven doen maar ook kunt verwijzen naar een Performance Ontwikkel methodiek die beschreven staat in een checklist!

Samengevat een checklist is een zeer belangrijk hulpmiddel.

Tot slot: Wat is nu het vervolg na de Warming UP?

In dit artikel hebben we een korte uitleg gegeven hoe jij kunt werken aan je doorontwikkeling. Met behulp van een 10 stappen checklist. Deze stappen horen bij Level 0 wat staat voor de warming up fase in onze 4PO ontwikkelmethode.Dit kan je helpen om te voorkomen dat je minder gaat presteren met je team of talent.

Voorkomen in de zin van extra focus krijgen op verbetering i.p.v. een terugval.

Na de warming up fase level 0 zoals in dit artikel beschreven, volgt de de fase die we proefdraaien hebben genoemd. Je wilt graag succesvol aan de slag met je nieuwe expertise maar hoe dan? De next level. Kortom Level 1 in onze 4PO methode. Deze next level bestaat uit 8 stappen.

Binnenkort meer hierover. Nu kun je als je dat leuk vindt eerst aan de slag met level 0 de Warming Up en de checklist! Kies een concrete next challenge (verbetering) die je wilt bereiken en volg de 10 beschreven stappen. We zijn benieuwd naar je ervaringen.

Heb je praktische vragen stuur dan gerust een mail naar info@performanceontwikkeling.nl. 

Sportieve groet,

Team4PO

Checklist voor thuisgebruik?

Bericht delen met een ander?

Gebruik dan eventueel deze knop!